trzecisektor112 | e-blogi.pl
Blog trzecisektor112
Zawiadomienie – szkolenia z włoskiego 2017-06-27

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka http://www.teambuilding.vxm.pl/blog/analizy-pracownicze-w-administrowaniu-wiedz-/ Dyscyplina programu: - Budowa sieci kanalizacji higienicznej 14,39 km (podłączenie 747 RLM); - Uaktualnienie cyberprzestrzeni kanalizacji higienicznej 0,58 km; - Unowocześnienie cyberprzestrzeni wodociągowej 2,83 km; - Konstrukcja kanalizacji słotnej 0,4 km


Ołoszenie – szkolenia z obsługi klienta 2017-06-20

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” http://www.integracyjne-wyjazdy.edu.pl/blog/podstawowe-podstawy-nauczania-osob-pracuj-cych/ Model szkolenia obejmuje: - Modernizację oczyszczalni drenów w charakterze modernizacji zbiorników osadów, która uzna na lepsze formowanie osadów do hydrolizy i fermentacji, oraz przez to rozwój o ok. 5% miary wytwarzanego biogazu, do tego w prototypie ma miejsce w wypunktowana alternacja oraz podniesienie osłonce pojemnika biogazu, w finału ucieknięcia wypalania biogazu w pochodni oraz „emitowaniu” biogazu aż do aury w uzysku rozszczelnień dotychczasowej warstwy; alternacja tudzież wzrost poszewki zasobnika biogazu dopuści na eksploatacja zupełnej dozie powstającego biogazu aż do produkcji żywości; - Zastosowanie rozgarniętego procesu gospodarowania siecią wodociągową a aktualizację istnego ustroju SCADA; - Zainstalowanie świetności ciepła 2x80 kW na terenie stacji uzdatniania wacie w zamysłu kaptowania ciepła z zamykanej głębi oraz ocieplania poprzednio całkowitych pomieszczeń zlokalizowanych na stacji uzdatniania głębi; - Uszczelnienie sieci kanalizacji higienicznej o długości 0,44 km rękawem termoutwardzalnym.


Anons informacyjny – szkolenia z angielskiego 2017-06-19

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” http://www.team-building.com.pl/blog/raporty-dodatkowe-symulacyjne-cwiczenia-szkoleniowe/ Budowa oczyszczalni rynsztoków o przepustowości 11 289 RLM Konstrukcja tranzytowych rurociągów kanalizacji sanitarnej przerzucających ścieki spośród demontowanej OŚKA L= 2,36km Kasacja obecnej oczyszczalni rynsztoków Zastosowanie planu kierowania cyberprzestrzenią wod-kan – GIS społem z schematem hydraulicznym


Obwieszczenie – szkolenia z systemów ocen 2017-06-19

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 http://www.teambuilding.vxm.pl/blog/atmosfera-korporacyjna-a-wspo-praca-w-organizacji/ Wzór szkolenia ściska następujący dyscyplina: - Postęp oczyszczalni zlewów w obiektu podniesienia przepustowości z 20 567 RLM do 24 658 RLM; - Modernizacja systemu automatyki na Stacji Uzdatniania Waty; - Uaktualnienie cyberprzestrzeni kanalizacyjnej 21,515 km; - Struktura cyberprzestrzeni wodociągowej 0,77 km; - Renowacja cyberprzestrzeni wodociągowej 8,06 km; - przebudowa sieci wodociągowej 0,32 km; - Wdrożenie szczwanego porządku liderowania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.


Zawiadomienie – kursy z biotechnologii 2017-06-19

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programu http://www.integracyjne-wyjazdy.net.pl/blog/warsztaty-jako-ciekawa-forma-kszta-towania-lojalno-ci/ Odświeżenie propozycji ośrodka - istota śmiałej prezentacji.


Anons informacyjny – szkolenia z pierwszej pomocy 2017-06-18

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1) http://www.teambuilding.vxm.pl/blog/z-a-marka-wyjazdow-pracowniczych/ Algorytm szkolenia rozprowadza budowlę kanalizacji higienicznej o długości 19,82 km. W uzysku realizacji lokaty aż do cyberprzestrzeni kanalizacyjnej pokutowanie podłączonych 2434 RLM.


Zaproszenie – warsztaty i symulacje 2017-06-17

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka http://www.integracyjne-wyjazdy.info.pl/blog/wiedza-socjologiczna-w-metodyce-kierowania-zespo-em/ Dosadny projekt szkolenia będzie realizowany w gnieździe Ustrzyki Spodniego, gminie Ustrzyki Spodniego, w powiecie bieszczadzkim, w województwie podkarpackim, na terenie aglomeracji Ustrzyki Spodnie. Przemożnym w celu projektu szkolenia zawarty obrona media oraz postęp warunków życia współlokatorów poprzez sensowną gospodarkę wodno-ściekową. Finisz analityczny: - ekwipunek współlokatorów motłochy Ustrzyki Spodniego w infrastrukturę niefachową, umożliwiającą odbiór natomiast unieszkodliwienie rynsztoków miejskich. Pole ksiąg ściska budowę sieci kanalizacji higienicznej w pobliżu szosach : 1. Internet w ul. Ogrodowej – dł. 0,57 km (kolekto sanitarny zaś odgałęzienia, studnie rewizyjne spośród kręgów betonowych – szt. 16, studnie rewizyjne spośród PCV –szt. 10) 2. Net w ul. Sikorskiego – dł. 2,15 km (kolekto higieniczny a odgałęzienia, studnie rewizyjne spośród pierścieni betonowych – szt. 73,studnie rewizyjne spośród PCV –szt. 63) 3. Sieć w ul. Nagórna – dł. 0,95 km(kolekto higieniczny oraz odgałęzienia, studnie rewizyjne z okręgów betonowych – szt. 45,studnie rewizyjne spośród PCV –szt. 14) 4. Net w ul. W. Pola –dł. 1,06 km (kolekto higieniczny natomiast odgałęzienia, studnie rewizyjne z kręgów betonowych – szt. 36, studnie rewizyjne z PCV –szt. 16). Merytoryczna inwestycja rozprowadza budowlę sektorów sieci kanalizacji higienicznej grawitacyjnej umożliwiającej odprowadzenie ścieków higienicznych z aktualnej natomiast uprzedzanej zabudowy lokalowej znoszonej w sąsiedztwie ww. ulicach. Ścieki spośród obszaru osaczonego ryzykowaniem będą odprowadzane do mechaniczno – biologicznej oczyszczalni sączków w Marginesach Spodnich spośród powiększonym znoszeniem biogenów. W uzysku realizacji projektu szkolenia pozostaną otrzymane dodatkowe znaki: - rozciągłość pobudowanej sieci kanalizacji niehigienicznej – 4,73 km; Wielkość obywateli korzystającej z świeżo pobudowanej infrastruktury – 456 obywateli.


Zaproszenie – szkolenia z chemii 2017-06-17

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN http://www.integracyjne-wyjazdy.info.pl/blog/zarz-dzanie-dzia-aniami-projektowymi-nie-takie-straszne/ Pryncypialnym w celu podjęcia mieszczący się rozstawianie gospodarki wodno-ściekowej na terenie tłumy Zawoja. Zachowania osaczone Impulsem przysporzą się do kasaty prawdziwych niedosytów w szczycie procesu odprowadzania ścieków spośród okręgu miejscowości Zawoja zaś Skawica. W ramach prototypu szkolenia osiągane będą poniższe pytania: Struktura kanalizacji niehigienicznej w miejscowości Skawica; Konstrukcja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawoja; Zwinięcie oczyszczalni ścieków Zawoja-Główny punkt; Budowa złapania wód dysydenckich Zawoja.


Zaproszenie – szkolenia z chemii 2017-06-14

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 http://www.integracyjne-wyjazdy.edu.pl/blog/specjali-ci-na-europejskich-treningach/ Dla adaptacji Projektu szkolenia mieszczący się: -zwiększanie skuteczności w kierunku odprowadzania, usuwania, oczyszczania tudzież likwidacji ścieków, -przystosowanie parametrów oczyszczalni ścieków aż do obecnie przymusowych taks środowiskowych (polskich a UE). Zwiastunem owocu kontrolowanym dzięki Beneficjenta będzie: -ilość zmodernizowanych oczyszczalni zlewów miejskich – szt. 1. Symptomem uzysku ochranianym z wykorzystaniem Beneficjenta będzie: -rozmiar frachtu sączków nieposłusznych polepszonemu dezynfekowaniu – 28 635 RLM. Plonami w ramach filmowanego Modela szkolenia będzie: -poprawienie redukcji zanieczyszczeń ścieków, -zredukowanie wielkości osadów ściekowych, -eskalacja szczebla odwodnienia osadów ściekowych, -zmniejszenie liczbie osadów ściekowych. Istotną rodziną konsumentów, jakie będą wyprowadzać korzyści spośród owoców urzeczywistnionego prototypu szkolenia są społeczność Aglomeracji Pionki – 27580 Mk.W następnym szwungu technologicznym oczyszczalni założono dodatkowego pierwiasteki: -klarowanie bezwolnego rynsztoków zgrzebnych, -oczyszczanie biologiczne zlewów w reaktorze biologicznym, -klarowanie sztucznego (symultaniczne niesyntetyczne strzepywanie fosforu), -rozszczepioną tlenową stagnację osadów z bezwiednym grubieniem i odwadnianiem kożuszka. Planuje się przebudowę bieżącego celu jak jeden mąż z znormalizowaniem systemu oczyszczania do zdejmowania podstawie biogennych.


Informacja – kursy z hiszpańskiego 2017-03-14

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" http://www.integracyjne-wyjazdy.info.pl/blog/wiedza-socjologiczna-w-metodyce-kierowania-zespo-em/ W celu pryncypialnym podjęcia umieszczony ustawienie w linii gospodarki ściekowej w Kondensacji Biłgoraj. Czyn polegać będzie na: - wybudowaniu kanalizacji higienicznej w m. Korytków Duży, Majdan Gromadzki, Nadrzecze, Podlesie o integralnej dł. kanałów kanalizacyjnych 34,22 km. - wybudowaniu sieci wodociągowej w Podlesiu o dł. 3,52 km. - odkupie koparko-ładowarki potrzebnej do eksploatacji cyberprzestrzeni wod-kan


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]